30° / 17° Poc tapat

Ordenança per a la producció i gestió dels residus procedents de la construcció i demolició