38° / 20° Poc tapat

A PARTIR DEL 16 DE GENER APAGADA D'EMISSIONS SD

A partir del 16 de gener de 2024 la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals emetrà tots els seus programes en HD. Actualment, ja està emetent TV3 en alta definició a part d’en definició estàndard, però a partir de la segona quinzena de gener se sumaran a l’alta definició tots els programes dels canals temàtics 3/24, Esports3 i SX3/33. L’emissió en HD de tots els canals està emmarcada en el Real Decret 391/2019, segons el qual, l’Estat va establir el 14 de febrer de 2024 com a data límit perquè totes les emissions de Televisió Digital (TD) es realitzin únicament en alta definició o ultra alta definició. Per poder rebre el senyal en HD caldrà disposar d’un receptor compatible amb HD. Els televisors més nous ja estan preparats per rebre senyals en HD, però els més antics és possible que no puguin descodificar senyals en HD. En aquest cas, caldrà renovar el televisor o connectar-hi un descodificador o sintonitzador de TDT HD entre el cable d’antena i el televisor. Els ciutadans que reben el senyal de TD SAT, també hauran de comprovar que el receptor satèl·lit està preparat per rebre contingut en HD i substituir-lo en cas que no ho estigui. Aquest canvi ha estat comunicat al col·lectiu d’empreses instal·ladores de telecomunicacions habilitades, per tal que donin suport a la ciutadania. En tot cas, posem a la vostra disposició la bústia ict@gencat.cat davant de dubtes o aclariments que pugueu necessitar.