APARCAMENT AL CARRER MAJOR

L'Ajuntament recorda que demà caldrà fer el canvi d'aparcament al carrer major i posar els vehicles, al lloc corresponent.