ARRENDAMENT BAR PAVELLÓ PER LA FESTA MAJOR

L'Ajuntament informa que a partir de dilluns i fins el dia 21 d'agost a 2/4 de 2, es poden presentar ofertes per l'adjudicació de l'arrendament del bar del pavelló, per la Festa Major.

Presencialment a les oficines de l'Ajuntament, en horari d'atenció al públic o mitjançant el servei e-Tram, disponible a la seu electrònica.

S'adjunta el Plec de condicions econòmic-adminstratives.

Fitxers adjunts