ASSOCIACIÓ DE DONES L'ANJUA

L'Associació de Dones informa, que el dia 28 d'abril es farà una sortida a Lleida per visitar l'Església 

Convent de la Verge Blanca.

Sortida de l'Anjua a 1/4 de 4.

Preu: 5 € per persona, que inclou guia i viatge.

Hi ha de temps per a puntar-se, al estanc, fins dijous dia 27.