CA LA CARME

Cala Carme recorda, que tots els divendres tindrà peix.