CAL FER UN ÚS RACIONAL DE L'AIGUA

L'Ajuntament informa que degut a que el canal està tancat i no entra aigua als dipòsits municipals, cal que es faci un ús racional de l'aigua.