CLAUS PERDUDES

S'han perdut unes claus d'un camió, qui les hagi trobat, pot portar-les a l'Ajuntament