CLAUS TROBADES

S'han trobat unes claus, qui les hagi perdut, pot passar a recollir-les per l'Ajuntament.