COL·LECTIVITAT DE REGANTS Nº 10

El president de la Col·lectivitat nº 10 fa saber als titulars interessats en regar les finques dels cultius, durant el període del 8 al 12 de gener, ho ha han de comunicar al vigilant abans del dia 2 de gener