COL·LECTIVITAT DE REGANTS Nº10

La Col·lectivitat de Regants nª 10 fa saber a tothom qui vulgui regar a la propera tanca del mes de desembre, que ha d'avisar al vigilant abans de dilluns dia 4.