CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECCIÓ_2 perfils JOVES

 l'Associació Leader de Ponent inicia el procés de selecció per a la contractació de 2 perfils: un/a gestor/a administratiu/va i un/a tècnic/a de projectes, durant 1 any*.

 

Els requisits mínims per accedir a les ofertes de treball són:

a) Tenir més de 16 anys i ser menor de 30.

b) Estar registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de persona beneficiària.

c)Estar desocupades i inscrites a l'Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

d)Acreditar la possessió d'un títol universitari.

e) Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball formatiu  per a l’obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura, entre els quals hi ha el següent “el contracte de treball per a l'obtenció de pràctica professional haurà de concertar-se dins dels tres anys, o dels cinc anys si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels corresponents estudis”.

f) Titulació acadèmica:

-Enginyeria tècnica industrial, equivalent o superior.

-Enginyeria tècnica agrícola, forestal, equivalent o superior.

-Grau en Ciències Ambientals, equivalent o superior.

-Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, equivalent o superior.

-Grau en Economia, Administració i Direcció d'Empreses o similars.

g) Possessió del Nivell C1 de Català o equivalent.

 

L'anunci i les bases reguladores es poden trobar a la Seu electrònica de l'Associació Leader de Ponent: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=7976100061_1704811330694&idens=7976100061

 

La data límit per a la presentació de la documentació requerida és fins el 19 de gener de 2024.

contractació joves 2023 (1).png

Galeria d'imatges