DEFUNCIÓ

Es fa saber que s'ha mort el nostre germà Jaume Sans Vigatà, de cal Canyon, que en pau descansi.

L'enterrament serà demà a les 7 de la tarda. 

El difunt es pot visitar al tanatori de la Plaça la Creu.