DEFUNCIÓ

Es fa saber que s'ha mort el nostre germà Antonio Bada Capdevila de cal Magí el Rata, que en pau descansi.

L'enterrament serà a Sabadell.