DEFUNCIÓ

Es fa saber que s'ha mort el nostre germà Félix Illera Del Cerro, pare del Félix de Vitòria, en pau descansi.

La família ho comunica als familiars i amics.