DEFUNCIÓ

Es fa saber que s'ha mort el nostre germà Josep Solà Pedrós, de cal Solà, que en pau descansi.

L'enterrament serà demà a les 5 de la tarda.

El difunt es pot visitar al tanatori de la plaça la Creu.