ESTANC 23 D'ABRIL

L'estanc comunica que l'horari de demà 23, serà de 9 a 4 de la tarda.