FEBRE DEL NIL OCCIDENTAL

El Servei de Salut Ambiental informa d’un cas probable de febre del Nil Occidental en un animal i comunica que s’han activat les actuacions que estableix el Protocol per a la vigilància i el control de la febre del Nil occidental, per la situació de nivell 2 de la taula de resposta segons el nivell de risc de transmissió del virus.

Es recorda la importància de dur a terme les mesures de prevenció i control de mosquits. Cal recordar que les larves del mosquit Culex pipiens, principal vector de la Febre del Nil Occidental, es poden trobar preferentment en aigües brutes, tot i que poden desenvolupar-se pràcticament en qualsevol massa d’aigua.

Entre d’altres accions cal:

  • detectar i revisar periòdicament els possibles focus larvaris.
  • mantenir en adequades condicions sanitàries els embornals, fosses sèptiques, basses, estanys, etc.
  • evitar l’acumulació d’aigua en els subsòls dels habitatges
  • buidar o renovar l’aigua setmanalment dels objectes que poden acumular aigua, o bé, posar-los sota cobert o protegir-los amb tela mosquitera.