FORMACIÓ CENS ELECTORAL ELECCIONS PARLAMENT EUROPEU DE 09-06-2024

DE L’OFICINA DEL CENSO ELECTORAL ALS AJUNTAMENTS SOBRE LA FORMACIÓ DEL CENS ELECTORAL DE NACIONALS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DE 9 DE JUNY DE 2024En aquestes eleccions podran votar els nacionals de països de la Unió Europea que hagin manifestat prèviament la seva intenció de votar a España en aquestes eleccions. Per la formació del cens electoral d’estrangers residents a España (CERE) per les eleccions al Parlament Europeu, l’Oficina del Censo Electoral (OCE) trasllada la següent informació a tots els ajuntaments: Els ciutadans de  la UE, no espanyols, residents a España, podran votar en les eleccions al Parlament Europeu del dia 9 de juny de 2024 si estan inclosos en el cens electoral vigent per aquestes eleccions i són majors d’edat el dia de la votació. Per la inclusió en el cens electoral vigent es requereix la inscripció prèvia en el Padró municipal i haver manifestat la seva voluntat d’exercir el dret a sufragi actiu en les eleccions al Parlament Europeu d’España. Les declaracions formals de manifestació de voluntat de vot a España per les eleccions al Parlament Europeu poden formalitzar-se: -Per internet, accedint al tràmit de la Sede Electrònica del Instituto Nacional de Estadística (INE). - A l’Ajuntament on resideixen. Omplint l’imprès de declaració formal, model CERE.DFA-2 i presentant amb la targeta d’estranger on figura el NIE, amb el document d’identitat o passaport del seu país d’origen. Per tal que les esmentades declaracions tinguin efecte en el cens electoral vigent de les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024, les altes al padró i les declaracions formals s’hauran representar no més tard del dia 30 de gener de 2024. Per a qualsevol consulta, podeu informar-vos a l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, trucant al número de telèfon  973 324000, en horari de 9:30 a  a 13:30 hores de dilluns a divendres o per correu electrònic a l’adreça ajuntament@vilanovabellpuig.ddl.net