JORNADA TÈCNICA, Quant em costa produir el meu producte? Em funciona l'empresa?

S'adjunta informació