JUNTA D'AIGÜES

La junta d'aigües comunica que qui vulgui regar que ho comuniqui al vigilant.