MERCAT

Al mercat de la plaça l'Anjua hi ha fruita ,verdura, flors i calçat