MERCAT

Al mercat de la plaça l'Anjua hi ha fruita, verdura, flors roba i complements.