PERMÍS D'OBRES

L'Ajuntament recorda que per fer obres i pintar façanes, cal sol·licitar el corresponent permís a l'Ajuntament