PISCINES MUNICIPALS

S'informa que avui a les 3 s'obriran les piscines municipals.

Degut a que hi ha una avaria a la piscina mitjana, no caldrà entrada ni abonament fins que aquesta estigui reparada.

L'Ajuntament recorda que els menors de 14 anys han d'anar acompanyats a les piscines. En el cas que aquesta persona acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare ni el/la tutor/a del menor, caldrà que l'acompanyant ompli una declaració responsable que se li facilitarà a l'entrada de les piscines