RESTABLERT EL SERVEI D'AIGUA

L'Ajuntament informa que s'ha restablert el servei d'aigua.