TALL D'AIGUA

L'Ajuntament informa que degut a una averia, l'aigua quedarà tancada.