TALL D'AIGUA

L'Ajuntament informa que per obres, l'aigua quedarà tallada.