VAGA SANITÀRIA - CAP DE MOLLERUSSA

El CAP de Mollerussa informa que els dies 24, 25 i 26 de gener, està convocada una vaga general al sector sanitari, amb la qual cosa no poden garantir el servei habitual d'aquests dies. 

Es garantirà el servei mínim al CAP de Mollerussa. Per urgències greus, trucar al 061.