Ajut per a l’adquisició de fons bibliogràfics en fires i mercats

DIJOUS 30 NOVEMBRE 2023

L'Ajuntament ha rebut una subvenció de 1.000 euros de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OISC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'adquisició aquest any 2023 de fons bibliogràfics en fires i mercats. 

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Cultura/cultura_h3.jpg