Ajut per a la redacció de plans locals de prevenció d'incendis

DIVENDRES 03 MAIG 2024

L'Ajuntament ha rebut una subvenció de 587,94 € de la Diputació de Lleida per a la redacció de plans locals de prevenció d'incendis forestals i la redacció o revisió de plans de Protecció Civil Municipals per l'any 2023.

L'actuació s'ha executat a través de la redacció del DUPROCIM, per un import de 2.904 €.