31° / 15° Núvols

Ajuts per a persones amb dependència que facin ús de serveis residencials

Aquesta prestació, que podria superar els 700 euros, està contemplada per a persones valorades amb Grau II i III de dependència

DIMECRES 09 NOVEMBRE 2022

Les persones usuàries de la residència municipal de la gent gran “Pare Pacífic” poden sol·licitar la Prestació Econòmica Vinculada (PEVR), una ajuda econòmica que atorga la Generalitat de Catalunya i que està subjecta al grau de dependència i la capacitat econòmica de la persona beneficiària. És una prestació personal i periòdica destinada a persones valorades amb Grau II o III de dependència. L’objectiu és que sigui una prestació que ajudi a cobrir les despeses dels serveis residencials com ara el  Centre de Dia, el servei d’ajuda a domicili o el mateix centre residencial en aquelles situacions en les que no hi hagi disponibilitat del mateix servei a la xarxa pública.

Per a rebre aquesta prestació cal que la treballadora social de Serveis Socials d'atenció primària ho prescrigui en el Pla Individual d'Atenció. Aquest sol ser un tràmit que pot trigar una mica, però un cop concedida l’ajuda, té efectes retroactius, és a dir, es cobra des del dia que es va presentar la sol·licitud. Actualment la prestació pot arribar als 715,07 euros. Alguns exemples:

Grau I  (Persona poc depenent): Cost del servei de residència  1.384,88 € ( IVA inclòs)

Grau II  (Persona depenent): Cost de la residència 1.749,06 € - 715,07 € (PEVR) = 1.033,99 €  (IVA inclòs)

Grau III (Persona molt depenent): Cost de la residència 1.869,41 € - 715,07 € (PEVR) = 1.154,34 € (IVA inclòs)

Les persones que encara no hagin accedir a la valoració de la dependència han de presentar presencialment la sol·licitud emplenada i signada per la persona sol·licitant o representant legal, juntament amb la documentació corresponent i una declaració responsable a l’oficina de serveis socials de l’ajuntament. Des de la residència, la treballadora social es pot encarregar de fer aquest tràmit per tal que sigui més còmode per a la família.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb la treballadora social de la residència, Yasmine, al telèfon 973 98 97 40  i  per WhatsApp al 621 229 196. Podeu consultar més informació sobre la Prestació Econòmica Vinculada (PEVR) en aquest enllaç.