Resultats recollida prova pilot VILANOVA (2019-2023), oct 23.pdf