Finalitza l’arranjament del paviment en diversos carrers

Els treballs pretenien millorar l’estat del ferm i garantir la seguretat de vehicles i vianants

DIMECRES 26 MAIG 2021

Aquesta setmana s’han enllestit els treballs de reparació del pa­viment en diferents punts del municipi. L’arranjament ha inclòs el reasfaltat de la rotonda d’accés a Vilanova des de Golmés, del carrer Joan Maragall i l’asfaltat de la cruïlla del carrer Nord amb el carrer Joan Maragall i amb la carretera de Bellpuig. Així mateix, s’han reparat els clots i s’ha fet un doble reg asfàltic al mateix carrer Nord, al passatge Sant Martí, al carrer Freixes i al passatge Mossèn Cinto Ver­daguer. Abans de l’inici de les obres, l’Ajuntament va comprovar l’estat de les canonades d’aigua per tal de verifi­car que no hi hagués cap fuita i va reparar la que es va detectar a la rotonda. Aquestes millores eren molt necessàries, atès que el ferm d’aquestes vies es trobava en mal estat pel desgast, una situació que es va accentuar amb un any molt plujós i els tempo­rals Dana, Glòria i el Filomena, el darrer i més greu, que va ocasionar la neva­da del passat mes de gener.

El projecte ha inclòs una reordenació de la senyalització horitzontal del carrer Joan Maragall i de la plaça amb el carrer Nord, per donar més seguretat i prioritat als vianants. En aquest sentit, s’han fet més estrets els carrils per a reduir la velocitat dels vehicles, s’ha ordenat l’aparcament i s’ha incorporat un pas elevat i nous passos de vianants.

El projecte va ser redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i es va adjudicar a l’em­presa Equips i Asfaltats de Vialitat, SL, per un valor de 108.843,90 euros. Una part s’ha finançat amb una subvenció de 59.137,65 euros de la Diputació de Lleida. Amb aquesta actuació, i la que el passat mes de novembre va realitzar el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya a la carretera de Bellpuig a Arbeca, s’ha renovat tot el ferm de les vies principals del poble i s’han millorat els accessos a Vilanova.

Al camí de Castellnou s’ha incorporat un ressalt per a reduir la velocitat dels vehicles i per dissuadir el pas dels vehicles pesats, ja que es tracta d’un camí rural municipal estret que no està adaptat per al pas d’aquest tipus de vehicles, que haurien de circular pel camí de Golmés, que sí compta amb una amplada adequada.

Galeria d'imatges