Important estalvi en el tractament de residus gràcies als contenidors intel·ligents

L’índex de recollida selectiva arriba al 60 % i fa preveure una reducció de la despesa des del 2020 propera als 8.000 euros

DIMARTS 15 FEBRER 2022

Des que es va posar en marxa, al mes de juny, una prova pilot amb contenidors intel·ligents, Vilanova ha aconseguit augmentar l’índex de recollida selectiva, que ha passat del 42 % de mitjana durant els primers mesos de l’any al 60 %.

Si comparem les dades de juny a desembre dels anys 2020 i 2021, veurem que l’any passat es van recollir 90 tones de rebuig, el que suposa una disminució en 71 tones respecte al 2020. Al mateix temps, s’ha incrementat en 20 tones la recollida selectiva passant de les 116 tones del 2020 a les 136 del 2021. Recordem que actualment es recullen a Vilanova 5 fraccions: l’orgànica, el paper i cartró, el vidre, els envasos i la fracció resta o rebuig. Aquesta darrera és la que no es pot reciclar i la més cara de gestionar atès que el seu tractament té un cost important al qual cal afegir la despesa del cànon que porta associada.

A més d’avantatges mediambientals, el fet que hi hagi menys rebuig i més recollida selectiva suposa també una disminució del cost del servei. Es mantenen les partides destinades a la recollida i al manteniment però s’abarateix el cost del tractament dels residus, el que suposa un important estalvi econòmic per a l’Ajuntament, que pot destinar aquests recursos a altres necessitats del poble. En aquest sentit, al 2021 aquesta despesa del tractament de residus va passar dels 24.336,59 euros del 2020 als 20.013,10 euros. Tenint en compte que la prova pilot va començar al mes de juny, i en base a les tones de rebuig recollides durant aquests darrers sis mesos, aquest 2022 l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig podria estalviar-se prop de 4.000 euros més en el cost del tractament dels residus, amb una previsió de la despesa de 16.147,51 euros anuals.

Les dades tornen a confirmar l’èxit d’aquest nou sistema que va suposar el tancament dels contenidors d’orgànica, envasos lleugers i rebuig. Aquests només es poden obrir amb una targeta identificativa o a través d’una aplicació al telèfon mòbil. Des del consistori es felicita la ciutadania pel seu esforç i la seva implicació i es recorda que millorar els percentatges de recollida selectiva al municipi és una responsabilitat compartida. Si la ciutadania no actua correctament, la gestió dels residus suposa més despesa que s’ha d’assumir amb els recursos públics i, per tant, que paguem entre tots i totes.

Fitxers adjunts

Galeria d'imatges