23° / 10° Núvols

L’aigua potable a Vilanova: problemes i reptes de futur

S'han localitzat fuites, algunes de les quals s’han reparat abans de fer l’arranjament dels carrers

DIJOUS 01 JULIOL 2021

Els sistemes municipals d’abastament d’aigua potable s’han d’anar adaptant a les necessitats de la població i als requeriments sanitaris i legals vigents en cada moment. Avui, adaptar-se a aquests canvis significa donar solució als dos grans problemes amb els que es troba actualment el servei d’aigua potable de Vilanova: la garantia de qualitat de l’aigua i la fiscalització del consum.

Pel que fa a la qualitat de l’aigua, els primers passos per donar-hi una solució definitiva ja estan en marxa amb la construcció de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable. Ja són molt pocs els  municipis del nostre entorn immediat que no compten amb una potabilitzadora, pràcticament tots la tenen des de fa anys al ser aquesta una infraestructura imprescindible per garantir els paràmetres de qualitat de l’aigua requerits per una legislació sanitària cada cop més exigent. Amb l’obra de la potabilitzadora i la construcció d’un nou dipòsit d’aigua potable no es farà tan sols un pas importantíssim per garantir els paràmetres de qualitat, sinó que amb el conveni signat amb els regants per compartir l’ús del pantà, es garantirà, a més, no haver de dependre de la captació del Pou del Solà.

El segon problema, la fiscalització del consum, ve derivat per l’increment de la pressió de l’Agència Catalana de l’Aigua per tenir comptabilitzats tots el volums utilitzats: des de la captació fins a l’ús final. L’ACA, amb la figura impositiva del “cànon de l’aigua”, grava amb diferents tipus l’aigua que s’introdueix a la xarxa, la que es perd i la que utilitza cada usuari final. Per a fer això, demana als municipis dades de consum que només es poden obtenir mitjançant la lectura de comptadors d’aigua individualitzats. Sense aquestes lectures de comptadors, l’ACA imposa les seves estimacions per a la liquidació del cànon. Per exemple, en un any recent la proposta inicial de Vilanova per liquidar el cànon anual de l’ACA va ser de 36.000 €, proposta a la que l’ACA va respondre amb un cànon imposat de 64.000 € al no estar, les dades presentades per l’Ajuntament, suportades en lectures de comptadors particulars.  Tots els municipis del Pla d’Urgell (excepte Miralcamp que els instal·larà aquest estiu) compten ja amb comptadors d’aigua individualitzats per tenir dades de consum reals amb les que liquidar el cànon de l’ACA i les tarifes municipals del servei. Amb el control del consum a través de comptadors i un sistema tarifari associat al consum de cada usuari es pot aconseguir, d’una banda, un sistema més equitatiu i, de l’altra, un consum més racional i un estalvi global en l’ús de l’aigua que és un dels objectius de desenvolupament sostenible cap als que hem de caminar indefectiblement.

Només a mode il·lustratiu, l’Ajuntament va encarregar a una empresa especialitzada un estudi de control del consum de l’aigua potable a Vilanova. Es van enregistrar i analitzar les dades del comptador de sortida dels dipòsits municipals entre els dies 16 i 21 de desembre del 2020. El resultat va ser que cada habitant de Vilanova consumeix,, de mitjana, més del doble del que hauria de ser un consum normal pel tipus de població que tenim. Sense comptadors es fa difícil saber l’explicació d’aquest consum tant elevat, tot i que al final acostuma a ser una combinació de factors: consums domiciliaris elevats, impacte del consum de granges o indústries, fuites a la xarxa, fuites a la canonada entre el dipòsit i el municipi... Per començar a treballar en el problema, es va fer una cerca de fuites a la xarxa d’aigua municipal mitjançant equips electroacústics d’alta precisió. La cerca es va fer entre els mesos de febrer i març de 2021. El resultat va ser la detecció de 8 fuites de les quals, en les darreres setmanes, s’han reparat ja les més importants: a la rotonda de Golmés, Margrinya, a la bàscula, l’Anjua i al camí La Plana.

Galeria d'imatges