Projecte d'instal·lació solar fotovoltaica en coberta del poliesportiu i planta potabilitzadora

DILLUNS 29 MAIG 2023

L'Ajuntament de Vilanova de Bellpuig ha dut a terme el projecte d'instal·lació solar fotovoltaica en coberta del poliesportiu i planta potabilitzadora, un projecte acollit a la línia d'ajuts a projectes d'Economia Baixa en Carboni, promoguts per Entitats Locals, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per l'IDAE, amb l'objectiu d'aconseguir una economía més neta i sostenible.

Cost del projecte: 55.260,70 €

Import de la subvenció: 27.630,34 €