S’instal·la un nou omplidor de botes per regular l’ús de l’aigua

L’aparell comptabilitza la quantitat d’aigua que fan servir les persones usuàries

DILLUNS 22 ABRIL 2024

L’Ajuntament ha instal·lat un nou omplidor de botes amb un aplicador domotitzat que permet controlar el consum d’aigua de les persones usuàries. L’anterior aparell era molt vell i, a més de disposar d’una única aixeta, tenia algunes pèrdues que originaven una important despesa i un malbaratament d’aquest recurs.

Una altra diferència amb l’anterior omplidor és que tothom hi tenia accés, i ara només el podrà utilitzar el veïnat de Vilanova que disposin d’un document DUN, que només tenen les persones vinculades al sector agrícola, o titulars de terres al poble que acreditin un carnet d’aplicador de productes fitosanitaris. A aquestes persones se’ls hi ha facilitat un codi d’activació que permet tenir més control del consum d’aquesta aigua potabilitzada.

El projecte ha tingut un cost de 5.669,20 euros (sense IVA). La voluntat del consistori és fer futures inversions per fer arribar a l’omplidor aigua no potable.