S’oferten tres llocs de feina a la llar d’infants per al Casalet d’Estiu

El procés de selecció busca tècnics/ques d’educació infantil per a treballar al juliol i l'agost

DIJOUS 03 JUNY 2021

Amb la voluntat d’oferir un Casalet d’Estiu a Vilanova per a infants de 0 a 3 anys i complementar així l’activitat lectiva de la Llar d’Infants municipal, l’Ajuntament obre un procés de selecció per a cobrir tres llocs de treball de tècnic/a d’educació infantil.

Les contractacions es faran als mesos de juliol i agost. S’ofereix una primera plaça a jornada complerta de 37,5 hores setmanals de dilluns a divendres; un segon lloc de treball de jornada parcial de 30,5 hores setmanals; i un tercer de 15 hores setmanals que s’incorporaria a partir de la segona quinzena de juliol.

Les persones seleccionades hauran de vetllar perquè els infants se sentin segurs, tranquils i feliços el temps que passen al centre, posar en pràctica les eines pedagògiques necessàries per oferir una atenció i educació de qualitat, atendre les famílies i complir amb les indicacions i la normativa del centre.

Entre els requisits per poder optar a aquests llocs de treball, cal tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea, haver complert els 18 anys i no superar l’edat de jubilació, tenir la titulació de tècnic/a educació infantil o equivalent i disposar, com a mínim del nivell C1 de català.

Les persones interessades en optar a aquestes places, han de presentar la sol·licitud en l’oferta publicada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, acompanyada de la documentació acreditativa dels requisits i mèrits declarats. Les candidatures que no siguin seleccionades però hagin superat el concurs formaran part d’una llista d’espera per a cobrir necessitats puntuals.

Podeu consultar les bases en el document adjunt i en el següent enllaç.

Fitxers adjunts