Subvenció per a l'adquisició de fons bibliogràfics

DILLUNS 16 GENER 2023

L’adquisició de fons bibliogràfics destinats a la Biblioteca Municipal Glòria Tudela ha estat realitzada amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, atorgant un ajut per import de 2.000,00 euros.

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Cultura/cultura_h3.jpg