Subvenció per a l'adquisició de fons bibliogràfics

DIJOUS 30 NOVEMBRE 2023

L’adquisició de fons bibliogràfics destinats a la Biblioteca Municipal Glòria Tudela ha estat realitzada amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, atorgant un ajut per a l'any 2023 per import de 2.000 euros.

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Cultura/cultura_h3.jpg