Montserrat Gorgues Pont

Montse.jpgRegidora - Endavant Vilanova

Àrees d'Habitatge, Obres i Transició energètica
Llicenciada en Enginyeria en Organització Industrial. Graduada en Enginyeria de l’edificació. Màster en formació del professorat. Treballant a Lidl Supermercados SAU des del 2013, on actualment és cap de construcció d'immobles de l’oficina d’expansió i immobles de Catalunya. Ha format part de l’Agrupació sardanista i l’Esbart dansaire.  

Declaració d'activitats patrimonials i d'interessos

contacte: transicioenergetica@vilanovadebellpuig.cat