Regidoria d'Agricultura i Ramaderia

La Regidoria d'Agricultura i Ramaderia treballa per un bon desenvolupament rural, oferint suport a sectors com la pagesia i la ramaderia, vetllant per un bon manteniment d'infraestructures com els camins i les xarxes de regadiu. A través d'aquesta àrea es desenvolupen mesures de manteniment de la llera del riu Corb, un pla de manteniment de camins rurals i es coordina la relació amb la societat de caçadors, amb el Canal d'Urgell i amb l'Associació d'agricultors. 

Contingut relacionat