30° / 17° Poc tapat

Regidoria de Gent Gran

La Regidoria de la Gent Gran treballa per garantir el benestar i la salut de les persones grans, des de la promoció del civisme, les relacions interpersonals i intergeneracionals, el creixement de la persona, i la seva participació social i comunitària.

Es gestionen des d'aquesta regidoria la relació amb la Llar Municipal Gent Gran, amb entitats del tercer sector i amb entitats socials, es promou una taula de participació i es treballa en iniciatives amb finalitats socials com l'habitatge social, l'aplicació de la Llei de dependència, el servei d’atenció domiciliària o l'atenció a les persones amb dificultats físiques, psíquiques i sensorials.

Contingut relacionat