Regidoria de Polítiques d'Igualtat

La Regidoria de Polítiques d'Igualtat és l'encarregada de coordinar tots els programes de suport a les dones, així com d'impulsar polítiques feministes en favor de la lluita contra les desigualtats per qüestions de gènere. Així mateix, s'impulsen polítiques en altres col·lectius que poden veure vulnerats els seus drets, com en el cas del col·lectiu LGTBI+ i la discriminació que pateix per raó d'orientació sexual, o l'atenció a les persones nouvingudes.

Contingut relacionat