Sol·licitud de la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

És una targeta personal i intransferible, vàlida a tota la Unió Europea, per a persones que superin el barem de mobilitat i/o amb discapacitat visual o per a persones amb mobilitat reduïda, a causa d'una malaltia extrema que afecta el seu pronòstic de vida. Aquesta targeta pot anar en qualsevol vehicle que transporti a la persona amb discapacitat, i dins del territori de Catalunya permet:

  • Estacionar el vehicle gratuïtament i sense limitació de temps a les àrees verdes, àrees blaves i zones de càrrega
  • No estar afectat per les limitacions de circulació i estacionament de les àrees de vianants
  • Possibilitar la reserva de places d'aparcament
  • Estacionar en les reserves de places d'aparcament públiques per a persones amb discapacitat
  • Estacionar en qualsevol lloc de la via pública, durant el temps imprescindible, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

L'Ajuntament ofereix aquest servei a través del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.