Sol·licitud d'informes d’arrelament o integració social

És un informe preceptiu per acreditar la integració social. Està destinat a les persones estrangeres empadronades al municipi que necessitin tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social.

S'ofereix a través del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.