Constantí Cots Cots

Constantí Cots Cots_361002330000001.jpg

Va néixer el 18/3/1919 i morí el desembre de 1938, amb 19 anys.

Fill de Ramon Cots i Carme Cots Mota, de Cal Mota.