Daniel Oriola Costafreda

Daniel Oriola Costafreda_361002330000041.jpg

Va néixer el 10/11/1920 i morí el gener de 1939, amb 19 anys, a Cubells.

Fill de Jaume Oriola Viladot i Josefa Costafreda, de Cal Marrec.