Ca l'Apotecari, actual Ajuntament

Al carrer Doctor Gassol de Vilanova de Bellpuig es conserva una casa senyorial que integra dos cossos d'edificació diferents, tal com s'evidencia en la composició i el nivell desigual de la façana. Així, mentre el cos dret duu en una finestra la data de 1792, l'edificació contigua, que emfatitza més el caràcter senyorial, presenta trets que defineixen una cronologia anterior.

Ca l'Apotecari, actual Ajuntament.jpg

El parament del conjunt és de grans carreus ben escairats i les obertures són allindanades, amb una distribució diferent a cada un dels cossos. El de mà esquerra, que sembla ser el nucli originari del casal, consta de planta i dos pisos. Al nivell de l'ingrés s'integra una porxada que es desenvolupa en els baixos de les cases contigües. Les obertures es distribueixen de forma simètrica, dues a cada pis, tenen un emmarcament motllurat i són coronades per un trencaaigües, que en les del primer pis integra un arc conopial.

En resum, es tracta d'un conjunt heterogeni que aplega elements ben propis d'edificis civils d'època moderna (XVI-XVIII), si bé molt desfigurats, especialment en les parts baixes.[1]